Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) célja

Jelen Szabályzat célja, hogy a

www.posa.hu

www.lelekrajz-elemzes.hu

weboldalak (Továbbiakban: „Weboldal” ) látogatóinak teljes körű tájékoztatást biztosítson személyes adataik a Weboldal üzemeltetője és tulajdonosa általi kezelésének módjáról, a kezelt adatok fajtáiról, az adatkezelés jogalapjáról , továbbá az adatkezeléssel összefüggő jogaikról és jogorvoslati lehetőségeikről.

 1. Adatkezelő (továbbiakban: „Adatkezelő”) adatai
 • Adatkezelő

Cég neve: Pósa Ferenc Bt.

Székhelye: 6750 Algyő aranyhíd u 38.

Adószáma: 21757336-1-06

Email címe: info@posa.hu

Az adatkezelő megegyezik a Weboldal tulajdonosával és üzemeltetőjével.

 • Adatvédelmi tisztviselő

Neve: Pósa Ferenc

Anyja Neve: Mihály Margit

Születési helye és ideje: 1968.07.12.

Lakhelye:  6750 Algyő, Aranyhíd u 38.

Email címe:  info@posa.hu

Az adatvédelmi tisztviselő feladata a Weboldal jelen Adatvédelmi Szabályzat szerinti működésének biztosítása, a vonatkozó jogszabály változások nyomon követése és alkalmazása, jelen Szabályzat szükség szerinti módosítása, információnyújtás, továbbá a szükséges monitoring, controlling intézkedések megtétele. Az adatvédelmi tisztviselő feladat- és hatásköre a munkaköri leírásában került részletezésre.

 1. Az Adatfeldolgozók adatai (továbbiakban: „Adatfeldolgozó”)
  • Tárhelyszolgáltató (továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)

Cég neve: Pósa Ferenc Bt.

Székhelye: 6750 Algyő, Aranyhíd u 38.

Adószáma: 21757336-1-06

Email címe: info@posa.hu

 

Adatkezelési tájékoztató

I.KI KEZELI AZ ÖN ADATAIT?

AZ ADATKEZELŐ ÉS A HONLAPOK AZONOSÍTÁSA:

Honlapok: Jelen Adatkezelési tájékoztató az alábbi honlapokra vonatkozó adatkezeléseit tartalmazza:

www.posa.hu

www.lelekrajz-elemzes.hu

II.ÁLTALÁNOS ELVEK

 1. Az Adatkezelési tájékoztató célja  Felhasználók, e honlapok látogatói és későbbi partnereink átlátható és egyértelmű formában meg tudják állapítani, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatokat kezel, és ezt mi alapján teszi.
 2. Jelen szabályzat vonatkozik a weblap fenntartójára, a tárhelyszolgáltatóra, weblap látogatóira, az ügyfelekre és a szakmai partnerekre.
 3. Az Adatkezelő a személyes adatokat célhoz kötötten, a szükséges és arányos mértékben, adattakarékosan, pontosan, jogszerűen, tisztességesen, szükség esetén napra készen, a szükséges ideig, megfelelő technikai, szervezési, biztonsági intézkedések alkalmazásával, átlátható módon gyűjti és kezeli.
 4. Adatbiztonság:
  • Az Adatkezelő tiszteletben tartja ügyfelei személyes adatait, magánszféráját, ennek védelmében, bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
  • Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

5. Elérhetőség:

  • Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatos tájékoztatása folyamatosan elérhető a weblap kezdő oldalának láblécben.
  • Bármilyen adatvédelmi kérdés vagy a hozzájárulási kérem visszavonását az alábbi címen fogadunk: hello@borosildi.hu
  • Az adatok tárolási módja: elektronikus és papír alapú.
  • Az Adatkezelő jogosult az Adatkezelés Tájékoztatót egyoldalúan módosítani.

III.MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT KEZELÜNK?

 1. Jelentkezés tanfolyamra, tréningre, workshopra:

A Felhasználónak lehetősége van tanfolyamokra, tréningekre és workshopokra jelentkezni, ehhez szükséges néhány adat megadása ún. kapcsolatfelvételi űrlapon.

Az adatkezelés célja: A konkrét szerződés előkészítése.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, esemény időpontja, a regisztrációnál felsorolt adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük a szerződés előkészítéséhez.

Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatok 5 évig megőrzésre kerülnek, ami évente felülvizsgálandó, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

2. Kapcsolatfelvételi űrlap:

A honlapon található kapcsolatfelvételi űrlap célja az online bejelentkezési lehetőség biztosítása, ahol a Felhasználó név és e-mail cím megadásával jelentkezhet egyéni konzultációkra.

Az adatkezelés célja: Üzenetek kezelése, előzetes egyeztetés egyéni konzultációkhoz.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, konzultáció időpontja, vagy a jelentkezésnél felsorolt adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Az adatok kezelésének időtartama: A jelentkezéshez kapcsolódó adatok 5 évig megőrzésre kerülnek, ami évente felülvizsgálandó, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

3.Hírlevél feliratkozási űrlap:

A Felhasználónak lehetősége van feliratkozni a hírlevélre. Az Adatkezelő saját döntése szerinti gyakorisággal küldhet hírlevelet.

Az adatkezelés célja: Tájékoztató küldése az aktualitásokról és hírekről az érdeklődők részére.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. Az érintett önkéntes hozzájárulása és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: A feliratkozást név és e-mail cím megadásával lehet biztosítani.

Az adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevelet lemondani a hírlevél alján található Leiratkozás linkre kattintva lehet. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

Hírlevél küldésére az Adatkezelő a MailerLite szolgáltatást használja, amely a személyes adatok kezelése, tárolása, törlése vonatkozásában megfelel a GDPR adatvédelmi rendelkezéseinek. Az Adatkezelő a MailerLite szolgáltatás során az e-mail címet rögzíti a MailerLite rendszerében.

4. Tartalom letöltés az oldalról:

A Felhasználónak lehetősége van név és e-mail cím megadásával letölteni az ingyenes dokumentumokat.

Az adatkezelés célja: Ingyenesen letölthető dokumentumok biztosítása az érdeklődők részére.

A kezelt adatok köre: A letöltést név és e-mail cím megadásával lehet biztosítani.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Az adatok kezelésének időtartama: A hozzájárulás visszavonásáig. A megadott adatokat az Adatkezelő mindaddig kezeli, amíg az adatok ilyen célú felhasználását a Felhasználó leiratkozással vissza nem vonja.

5. Közösségi oldalak

Facebook, Pinterest, Youtube, Instagram, SoundCloud közösségi oldalakon az Adatkezelő a saját szolgáltatásaival kapcsolatos információkat tesz közzé. Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat a Felhasználó és azokat egyedileg saját személyére szabva állíthatja be.

Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az annak időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása az irányadó.

Facebook oldal: Facebook oldalainkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra, reklámozásra.

A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

Facebook csoport: Facebook csoportjainkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra.

A kezelt adatok köre: Csoportkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi csoporttagság visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az csoport törléséig.

Instagram oldal: Instagram oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra, reklámozásra.

A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

Pinterest oldal: Pinterest oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk híreinkhez, eseményeinkhez, lehetőség van hozzászólásokra.

A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

Youtube oldal: Youtube csatornánkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk hanganyagainkhoz, videóinkhoz, lehetőség van hozzászólásokra.

A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

SoundCloud oldal: SoundCloud oldalunkhoz való csatlakozással hozzáférést biztosítunk hanganyagainkhoz.

A kezelt adatok köre: Oldalkedvelés, név, hozzászólás.

Az adatkezelés jogalapja: Személyes adatokhoz az érintett hozzájárulásával jutunk.

Az adatok kezelésének időtartama: Az érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig vagy az oldal törléséig.

7. Kapcsolatfelvétel telefonon, e-mail címen keresztül:

Cégünket e-mailen vagy telefonszámon érheti el. A honlapra kihelyezett telefonszám felhívása esetén látni fogjuk a telefonszámát. Valószínűleg bemutatkozik, így a nevét is megismeri cégünk munkatársa.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, kérdés megválaszolása, információk nyújtása a szolgáltatásokról, egyeztetés egyéni konzultációról.

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím és telefonszám, esetleg a konzultáció, a workshop időpontja.

Az adatkezelés jogalapja: Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. Ezeket az adatokat a hozzájárulása alapján kezeljük, abból a célból, hogy visszahívhassuk.

Az adatok kezelésének időtartama: Ilyen esetekben az Ön e-mail címét vagy telefonszámát kizárólag a megkeresésével kapcsolatban kezeljük, az érintett ügy idejére. Ha nem alakul ki közöttünk üzleti kapcsolat, telefonszámot és a hozzá kapcsolódó nevet nem mentjük el, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

8. Üzleti, szakmai partnerek elérhetősége:

Üzleti, szakmai kapcsolataink során jogos érdek alapján kezeljük partnereink vezetőinek, dolgozóinak, kapcsolattartóinak személyes adatait: nevet, telefonszámot, e-mail címet.

Az adatkezelés célja: Információ, kapcsolattartás és együttműködés.

A kezelt adatok köre: Név, e-mai cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja: Ezen adatkezelés a cég jogos üzleti érdeke. Az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük.

Az adatok kezelésének időtartama: Az üzleti kapcsolat fennállásáig, vagy törlési kérelemig. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.

9. Statisztikai adatok

Az adatkezelés célja: Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, mely során az adott szolgáltatásra, a programokra vonatkozó adatokat vizsgálhatja.

A kezelt adatok köre: Az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatát semmilyen formában nem tartalmazhatja.

10. Szerződés és számlázás:

Amennyiben igénybe veszik szolgáltatásainkat, ezzel kapcsolatban számlák készülnek, amely során törvényi kötelezettségeinknek teszünk eleget. Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.

Az adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése. Szerződéskötés, számlázás előkészítése, majd elkészítése.

A kezelt adatok köre: Vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím, a számla kiállításához megadott számlázási cím, a tranzakció száma, dátuma és időpontja, bizonylat tartalma, vevőkód, bankszámlaszám (utalás esetén).

Az adatok kezelésének időtartama: A számlákat a számviteli törvény előírásainak megfelelő ideig tároljuk. A jogszabályban meghatározott ideig, egyéni vállalkozók esetében tárgyév + 5 év.

Google Analytics

A weblapok html kódja az Adatkezelőtől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. E hivatkozások Adatkezelő az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt Felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső Adatkezelő segíti a honlap látogatottsági és egyéb web-analitikai adatainak független mérését (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a GDPR kompatibilis adatkezelő tud részletes felvilágosítást nyújtani, elérhetősége: http://www.google.com/analytics.

IV.AZ ÖN JOGAI

Ön bármikor kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Továbbá kérheti az érintett információk hordozható formában való közlését. További információért olvassa el a GDPR 13-19. cikkelyeit.

Az Európai Unió állampolgáraként a General Data Protection Regulation (GDPR) elnevezésű törvény a következő jogokat biztosítja az oldal felhasználóinak:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz: Az oldal Felhasználóinak jogában áll kérnie egy másolatot az Adatkezelő által tárolt személyes adatokról. A másolatok kéréséhez kérjük jutassa el igényét a info@posa.hu e-mail címre. A személyes adatok másolatát, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül juttatjuk el.
 2. Személyes adatok módosítása: Amennyiben a személyes adatok módosultak, vagy tévesen lettek megadva, a felhasználóknak joga van az adatok módosítását kérni. A személyes adatok módosításához kérjük jutassa el igényét az info@posa.hu e-mail címre. A személyes adatok módosítását, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
 3. Személyes adatok törlésének kérése: A felhasználóknak joga van az összes személyes adatuk törlését kérni. A személyes adatok törlésére, az erre irányuló kérés beérkezésétől számított 10 munkanapon belül kerül sor.
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség
  • Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse az Adatkezelőt, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.
  • Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségeken:
  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 1530 Budapest, Pf.: 5; 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  Telefon: +36 (1) 391-1400

V.JOGSZABÁLYOK

Jelen Adatkezelési Tájékoztató összhangban van az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

  • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
  • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
  • 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról
  • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
  • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
  • 2000. évi C. törvény – a számvitelről
  • A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet). Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete

Jelen ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ  2019. március 25. napjától visszavonásig hatályos. Utolsó módosítás 2023. szeptember 10.

 

A Tárhelyszolgáltató biztosítja a regisztrált felhasználók adatainak tárolását a szerverükön létrehozott SQL adatbázisban.

Jogszabályi háttér

A Weboldal működtetése során az Adatkezelő kötelezettséget vállal a hatályos adatkezelési és adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek betartására, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának (továbbiakban: „NAIH”) ajánlásainak figyelembevételére.

A hatályos vonatkozó jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”);
 • a személyes adatok gépi feldolgozását szabályozó 1998. évi VI. törvény;
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény;
 • a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény;

 

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése az érintett (továbbiakban: „Látogató”) előzetes tájékoztatásával – jelen szabályzat elfogadása – és önkéntes hozzájárulásával történik.

A Weboldal használatával a Látogató elfogadja a jelen szabályzatot és hozzájárul adatainak a Szabályzat szerinti kezeléséhez, tárolásához.

Adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy lehetővé tegye a(z):

 • árajánlat készítést és kiküldést;
 • szolgáltatásokkal, termékekkel kapcsolatos információkérést és információnyújtást;
 • szolgáltatások kiszámlázását;
 • a Weboldal felhasználói élményének növelését;
 • a Weboldal használatával kapcsolatos – egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható – statisztikák készítését.
 • weboldalon egyes – regisztrációhoz között – tartalmak elérhetőségének korlátozását

Általános irányelvek

Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának. Az adat kizárólag a cél szerinti jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely elengedhetetlenül szükséges a cél eléréséhez. A személyes adat kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. A személyes adat mindaddig megőrzi az adatkezelés során e minőségét, amíg a kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az Adatkezelő az adatkezelés során biztosítja, hogy a Látogatót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Kezelt személyes adatok (továbbiakban: „Adatok”) köre

A Weboldalt a Látogató önmagának azonosítása nélkül is látogathatja, ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a Weboldal használata során korlátozott mértékben sor kerülhet olyan technikai adatok, információk kezelésre, melyeket nem vagy csak nehezen lehet egy adott személyhez kapcsolni. Ezen adatok kezelésére elsősorban látogatottsági adatok mérése, statisztikák elkészítése, hibák javítása és felhasználói élmény fokozása céljából kerül sor. Az ún. sütikről (cookie) a Szabályzat 9. pontjában adunk részletes tájékoztatást.

 • Ajánlatkérés, információkérés emailben
  • Név
  • Email cím
  • Település
  • Telefonszám
 • Szolgáltatás megrendelés
  • Név
  • Telefonszám
  • Email cím
  • Számlázási cím
 • Regisztráció
  • Email cím
 • Számlázás
  • Név
  • Számlázási cím
  • Cégek esetében: cégnév, székhely, adószám

 

Sütik (cookies)

A Weboldalon úgynevezett cookie-kat (továbbiakban: „Sütik”) használunk. A Sütik olyan file-ok, amelyek képesek azonosítani a Látogatót, illetve tárolják személyes preferenciáit, valamint technikai adatait, mint például az átkattintások és egyéb navigációs adatok. A navigációs adatok megmutatják, hogy a Látogató mely oldalakat látogatta meg és milyen sorrendben. A sütik kezelik, hogy a Weboldalon és azon keresztül mely reklámok jelenjenek meg, valamint mérik ezek hatékonyságát.

A sütik célja, hogy a

 • A felhasználói élmény és a szolgáltatás minőségének növelése érdekében statisztikai adatokat gyűjtsenek a Weboldal forgalmáról, nyomon kövessék a felhasználói trendeket, sémákat és kiválasztásokat;

A Sütiket a Látogató böngészője gyűjti, a tárolás helye a Látogató számítógépe. A Sütik egy része a böngésző bezárásakor automatikusan törlődik, másik részüket a Látogató bármikor szabadon törölheti a böngészőjének beállításaiban. A Weboldal látogatásakor keletkezett Sütiket úgy állítottuk be, hogy 3 hónap után automatikusan törlődjenek.

A böngészők alapértelmezett beállításai engedélyezik a Sütik használatát, ugyanakkor a Látogatónak módjában áll letiltania a Sütiket a böngészője beállításaiban. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét, hogy a Weboldal egyes szolgáltatásai, funkciói csak a Sütik engedélyezésének bekapcsolása esetén érhetőek el.

A Sütik segítségével kinyert adatok adott Látogatóhoz közvetlenül nem, vagy csak nehezen kapcsolhatók, ezeket kizárólag összevont statisztikák formájában, anonim jelleggel kezeli az Adatkezelő. A Weboldal a Google Analytics szolgáltatásával áll összeköttetésben, az összevont adatok kezelését és technikai hátterét a Google biztosítja.

A Weboldal használatával a Látogató hozzájárul a Sütik Szabályzatban foglaltaknak megfelelő használatához.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a 8. pontban rögzített adatokat a Látogató önkéntes hozzájárulásának visszavonásáig kezeli és tárolja. A hozzájárulás bármikor, szabadon visszavonható. A hozzájárulás visszavonására azonban csak olyan esetben kerülhet sor, ha az adat és a Látogató között közvetlen kapcsolat van, vagy amíg az ilyen kapcsolat helyreállítható. Ellenkező esetben az adat nem tekinthető személyes adatnak.

 1. Adattovábbítás
  • Az Adatkezelőnek jogában áll az összesített, anonim, az egyes Látogatókhoz közvetlenül nem kapcsolható információkat, statisztikákat megosztani bármely harmadik féllel.
  • A jelen 11. pontban említetteken túlmenően Adatkezelő semmilyen személyes adatotnem továbbít harmadik fél részére.
  • Harmadik felek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig tud felelősséget vállalni.

 

Külső hivatkozások, linkek

A Weboldal tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalára mutató hivatkozásokat, linkeket, amelyekre nem vonatkozik jelen Szabályzat. Ezek az oldalak nem állnak az Adatkezelő tulajdonában és azokat nem üzemelteti, így ezeknek az adatkezeléséért Adatkezelő nem vállal semmilyen felelősséget. A Látogató felelőssége, hogy ezen oldalak vonatkozó szabályzatait elolvassa, értelmezze és elfogadja.

 

Adatok biztonsága

Az interneten nem lehet biztosítani a személyes adatok teljes körű védelmét, biztonságát, azonban az Adatkezelő mindent megtesz a Ptk. szerinti, „az adott helyzetben általában elvárható” gondosság tőle elvárható mértékéig a Látogató személyes adatainak megóvása érdekében. Így olyan technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz, melyek igyekeznek a személyes adatokat megóvni a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisítéstől, jogosulatlan közzétételtől, illetve hozzáféréstől. A fentiek ellenére – tekintettel az Internet sajátosságaira – az Adatkezelő nem tudja garantálni, hogy egy jogosulatlan behatolás során bármely, a Látogató által megadott információhoz egyáltalán nem fog hozzáférni jogosulatlan harmadik fél.

A Látogató jogai

A Látogatónak jogában áll adatainak kezeléséről a Szabályzatban leírtakon túlmenően, vagy a Szabályzat értelmezésére vonatkozóan tájékoztatást kérni. A Látogató tájékoztatást az Adatkezelő 2. pontban megadott elérhetőségein kérhet. Az Adatkezelőnek kötelezettsége ezen tájékoztatást a kézhezvételt követő tőle telhető lehető legrövidebb, de legkésőbb 30 napon belül írásban megadni.

A Látogatónak bármikor és korlátlanul jogában áll kérni személyes adatnak minősülő adatainak módosítását, helyesbítését vagy törlését. A Látogató az adatkezelés megszüntetésére irányuló kérelmét a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb időn, de legfeljebb 14 napon belül feldolgozza, melyről a Látogatót írásban értesíti. Az erre irányuló kérelem alapján a személyes adatok kezelésének megszüntetését, az adatok törlését – a jogszabály által meghatározott kötelező adatkezeléseken túlmenően – minden esetben végrehajtja.

A Látogató a hírlevelekről a hírlevelek alján található linken keresztül azonnali hatállyal leiratkozhat.

Jogorvoslat

A Látogató jogainak megsértése esetén az Infotv. alapján jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – a választása szerint – az Adatkezelő székhelye szerinti megyei bíróság vagy a Látogató lakó- vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulni.